نمایش “اسماعیل”

نمایش “اسماعیل”

نویسنده و کارگردان: سینا شفیعی

۱۳۹۸ / تالار سیروس صابر

مدیر روابط عمومی و تبلیغات:سیدعلیرضاتقدیری