نمایش “عطسه”

نمایش “عطسه”

نویسنده: نیل سایمون

مترجم: شهرام زرگر

کارگردان: مسعود بیگلری

نقش خوانان: سید فرزاد تجلی، محمد حاج محمدی، سیامک خویشکار، مهدی عباسیان، احسان خراط

موسیقی: بردیا سراج

عکاس: مبینا اسماعیل سراج

تبلیغات و گرافیک: نیکان هنر ایرانیان باستان(نهاب)

۱۳۹۸ / هشتگرد،پلاتو اجرا جعفروالی

مدیر روابط عمومی و تبلیغات:سیدعلیرضاتقدیری